April 2020

Høsten er i hus

Høsten er i hus og tiden er inde til at forberede næste sæson. Det kræver hårdt arbejde med at beplante nye arealer og dermed sikre bønderne en langsigtet overlevelse…